maroon

maroons
Substantiv

Översättningar

Vad betyder maroon inom generell ?

an exploding firework used as a warning signal

Möjliga synonymer till maroon

Diskussion om ordet maroon

  • monashund - 2010-10-31

    förrymd slav

maroon

maroon
marooned
marooned
Verb

Översättningar

Hur används ordet maroon

  • "The mutinous sailors were marooned on an island"

Ordet maroon har 2 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom bildligt
sjöfart
bildligt

Vad betyder maroon inom sjöfart ?

leave stranded; put ashore on a desolate island and abandon

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till maroon (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till maroon (inom sjöfart)

Ordet maroon inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till maroon (inom bildligt)

Diskussion om ordet maroon

maroon

Adjektiv

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Vad betyder maroon inom färg ?

dark brownish to purplish red

Möjliga synonymer till maroon

Diskussion om ordet maroon