maning

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till maning

Hur används ordet maning

 • "Alla känner väl någon tjej eller kvinna som de tänker på och vill vara rädd om, säger Ingela Hansson med en maning om att höra av sig inför den stundande festivalen i Helsingborg."
 • "USA uttrycker stöd för Juan Guaidós maning till uppror"
 • "En särskild maning framförs till närstående :"
 • "” UNHCR riktar ännu en gång en kraftfull maning till alla länder att avstå från att deportera irakier som kommer från de mest oroliga delarna i landet ”, sade Fleming."
 • "Föreningens ordförande Mikael Karlsson har i ett öppet brev till Michael Sohlman sänt över menyn tillsammans med en maning att Nobelstiftelsen ska bjuda på en meny som tar hänsyn till klimat och miljö."
 • "Vägverkade drog under dagen tillbaka sin maning till Skånes bilister att inte ge sig ut på vägarna, men varnade för fortsatta snöproblem på mindre vägar och på vägar i öppna landskap."
 • "Med maning om fortsatt ständigt uppbrott och framåtrörelse höll KG Hammar i Uppsala domkyrka på söndagen sin sista gudstjänst som ärkebiskop."
 • "Bakgrunden är Nacka kommuns maning till föräldrar som vill vara hemma med sina barn, att skaffa f-skattsedel och auktorisation från kommunen, för att få ersättning med runt 6.000 kr per månad för att bedriva familjedaghem."
 • "Meddelandet fortsätter med en upp- maning till de förmodade kidnapparna att ta kontakt med familjen Bengtsson, som säger sig vara villig ge dem det de vill ha."
 • "I Tandådalen / Hundfjället är nivån 2, med maning till försiktighet."

Ordet maning har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom allmänt
generell
allmänt

Vad betyder maning inom generell, generell ?

krav, fordran

Översättningar (inom generell)

Synonymer till maning (inom generell)

Uttryck till maning (inom generell)

Möjliga synonymer till maning (inom generell)

Möjliga synonymer till maning (inom generell)

Ordet maning inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till maning (inom allmänt)

Möjliga synonymer till maning (inom allmänt)

Diskussion om ordet maning