manic-depressive psychosis

Substantiv
psykologi

Synonymer

  • Svenska
  • mani [ psykologi ]