manhål

manhålet

manhål

manhålen

Substantiv
teknik
manhål
brunn i ångpannor, cisterner o dyl som man kan stiga ner i för inspektion