mangled

Adjektiv

Ordet mangled har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell

Ordet mangled inom generell

Synonymer till mangled

Möjliga synonymer till mangled

Ordet mangled inom generell

(of compositions e.g.) "a mutilated text"

Synonymer till mangled

mangle

mangle
mangled
mangled
Verb

Översättningar

Hur används ordet mangle

  • "mangle the sheets"

Ordet mangle har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom skogsbruk
  • Inom generell
teknik
skogsbruk
generell

Vad betyder mangle inom teknik ?

press with a mangle

Översättningar

Möjliga synonymer till mangle

Ordet mangle inom generell

Översättningar

Synonymer till mangle

Möjliga synonymer till mangle