mallet

mallets
Substantiv

Översättningar

Ordet mallet har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell
generell

Vad betyder mallet inom generell ?

an implement with a long handle and a head like a hammer; used in sports to hit a ball

Översättningar

Ordet mallet inom generell

a light hammer with a rounded head that is used to strike percussion instruments

Översättningar

Ordet mallet inom generell

A short-handled hammer with a wooden head used to strike a chisel or wedge

Översättningar

Synonymer till mallet

Möjliga synonymer till mallet