makromolekyl

makromolekylen

(-)(-)
Substantiv
kemi
en jättestor molekyl, vanligen protein, nukleinsyra eller polysackaridmakromolekyl

Substantiv
kemi
jättestora molekyler, vanligen protein, nukleinsyra eller polysackarid