makrokod

makrokodn

makrokoder

makrokoderna

Substantiv
data
kod som utför en serie av instruktioner