makrocheili

makrocheilin

(-)(-)
Substantiv
medicin
medfödd förstoring av tungan eller läpparna