makroanalys

makroanalysen

(-)(-)
Substantiv
i nationalekonomi analys av en förteelse inom ett större område