maki

makin

makier

makierna

Substantiv
däggdjur
lemur-halvapa