makaronisk poesi

Substantiv
litteratur
skämtsam diktning på latin som blandats med latinskt böjda ord från andra språk