madame

Substantiv
titel

Synonymer

  • Svenska
  • fru [ titel ]