macroscopical

Adjektiv
synlig för blotta ögat

Synonymer