macroanalysis

Substantiv
i nationalekonomi analys av en förteelse inom ett större område