måltavla

måltavlan

måltavlor

måltavlorna

Substantiv
måltavla
Ett mål är ett föremål som man i skytte avser att träffa med en projektil.

Ett mål är oftast en måltavla. I jakt är det viltet som utgör mål. I militärt övningsskytte kan målet utgöras av en attrapp av ett fordon, ett fartyg eller en byggnad.
(skytte)

Synonymer