mållös

mållösare

mållösast

Adjektiv
Vanligast
Att vara utan talförmåga

Synonymer

sport
Att vara utan träff i målet i t.ex, en fotbollsmatch

Synonymer

Att inte ha något mål i livet; att driva omkring planlöst; utan riktlinjer

Synonymer