mäld

mälden

(-)(-)
Substantiv
teknik
mäld
Mäld i en nyare betydelse är suspension i vatten av pappersmassa och annat råmaterial som används vid papperstillverkning. Benämningen används för fiberhaltiga suspensioner i hela processekvensen från uppslagning till formering av pappersbanan på pappermaskinernas vira- eller våtparti.

Mälden i pappersmaskinernas inloppslådor håller normalt en torrsubstanshalt under 1 %, men utspädningsgraden varierar beroende på papperskvalitet och slag av pappersmaskin.

Bilden föreställer fibrer i pappersmassa
ålderdomlig
Mäld är i en äldre betydelse spannmål som ska malas