lyra

lyran

lyror

lyrorna

Substantiv
Vanlig sport
i bollspel: att fånga bollen innan den tagit i marken
Vanlig musik
lyra
ett stränginstrument,känt sedan antiken.
  • Engelska
  • lyre [ musik ]

Är en/ett

en bärbar variant av [klockspel], vanlig i marschorkester

Synonymer
Lyra

Substantiv
a small constellation in the northern hemisphere near Cygnus and Draco; contains the star Vega