lymfom

lymfomet
lymfom
lymfomen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

lymfom är en/ett

Hur böjs ordet lymfom på svenska?

Obestämd singular: lymfom
Bestämd singular: lymfomet
Obestämd plural: lymfom
Bestämd plural: lymfomen

Hur används ordet lymfom

  • "Boerboeln Otto har multicentriskt Malignt lymfom."
  • "Hundar med multicentriskt malignt lymfom har enligt statistiken sex veckors medianöverlevnad från diagnos, om ingen behandling sätts in."
  • "Nanna Åkerlund Denneberg behandlar idag fler hundar med malignt lymfom än vad hon gjort tidigare."
  • "– Antalet diagnosticerade malignt lymfom har inte ökat vad jag vet, utan det är kanske så att fler kollegor remitterar istället för att avliva djur som kanske kan ha ett bra liv i ett till två år till år till."
  • "Läkemedlet Vincristine är ett cytostatika som används i kombination med andra cellgifter för att bland annat behandla leukemi och malignt lymfom, det vill säga lyfkörtelcancer."
  • "Efter en mindre operation fick han veta att han hade lymfom – cancer i lymfkörteln."
  • "Största skillnaden hittades hos patienter med malignt lymfom, lungcancer och prostatacancer."
  • "Efter fem år levde till exempel dubbelt så många patienter med malignt lymfom som behandlats i Lund, jämfört med dom som fått sin vård i nordöstra Skåne och Blekinge."
  • "Genen har också kopplats till vissa former av lymfom och lungcancer."
  • "Det går att få lika hög överlevnad för barn med cancer med mindre intensiv terapi, visar en studie kring barn med cancerformen Hodgkins lymfom."

Vad betyder lymfom inom medicin, sjukdom ?

Fotograf: Wikipedia
inflammatorisk förstoring av lymfknuta, alt. elakartad tumör som uppkommer från celler som normalt bygger upp en lymfknuta

Möjliga synonymer till lymfom