lyhört

Adjektiv [-]

Översättningar

Hur används ordet lyhört

 • "väggarna var tunna så det var väldigt lyhört i huset"
 • "Skolsköterskan Malin Colb berättar att hennes rum är så lyhört att det inte går att hålla samtal med barn och föräldrar utan att riskera sekretessen."
 • "Och mellan 3 och 5 barn så kan vi se att försämringar i pedagogens möjligheter att svara lyhört på barnets kommunikation och behov, enligt Malin Broberg."
 • "Ledin tycker att manusförfattaren Lars Vasa Johansson vävt in låtarna lyhört i filmens handling."
 • "Flera åklagare som SVT Gävleborg har varit i kontakt med berättar att det är lyhört från tingssalen och att de har hört vad som sagts när domstolen haft överläggningar."
 • "Det var i princip omöjligt för det var lyhört och grannarna klagade, säger Philip Olsson."
 • "Christine Grahn framhåller å sin sida att Facebook är lyhört inför kritik och är berett att anpassa sig till krav utifrån."
 • "Både det svenska och det europeiska smittskyddsinstitutet gick tidigt ut med vaccinationsrekommendationer och svenska folket har varit lyhört."
 • "Är det mycket störningar i huset, är det lyhört?"
 • "” Extra lyhört öra ”"
 • "– Man kan se till att ha ett extra lyhört öra i trappuppgången."

Översättningar

Möjliga synonymer till lyhört