lyfta med domkraft

lyfter med domkraft

lyfte med domkraft

lyftat med domkraft

lyft med domkraft

Verb