lycka

lyckan

lyckor

lyckorna

Substantiv
regionalt språk
oftast Skåne och Småland

Synonymer

ålderdomliglycka

Substantiv

lycka

lyckar

lyckte

lyckt

lyck

Verb
ålderdomlig

Synonymer