lutsträng

lutsträngen

lutsträngar

lutsträngarna

Substantiv
musik