luta sig tillbaka

lutar sig tillbaka

lutade sig tillbaka

lutat sig tillbaka

luta sig tillbaka

Verb