luta sig mot

lutar sig mot

lutade sig mot

lutat sig mot

luta sig mot

Verb