lungkapacitet

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet lungkapacitet

  • "– Min lungkapacitet var 47 procent då."
  • "För att upptäcka sjukdomen görs ett enkelt test som mäter lungkapacitet, ett så kallat spirometritest."
  • "En orsak till att fetma är så farligt, är att feta personer oftast har mindre lungkapacitet än andra, något som har betydelse eftersom covid-19 till stor del är en lungsjukdom."
  • "Forskarna tittade bland annat på två olika mått på lungkapacitet : FVC som mäter hur mycket volym en person klarar att blåsa ut och FEV1 som mäter hur snabbt och vilken kraft man har i utblåsningen."
  • "Efter knivattacken har han fått nedsatt lungkapacitet och psykiska skador i form av posttraumatiskt stressyndrom."
  • "Det finns ett statistiskt samband mellan lungkapacitet och risken att drabbas av demens."
  • "I en studie vid Sahlgrenska akademin framgår att medelålders kvinnor med god lungkapacitet löper minskad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom."
  • "Enligt studien gav ett ökat intag av e-vitamin tidigt i graviditeten barn med bättre lungkapacitet."
  • "Hans lungkapacitet testas."
  • "Siv Landström har en lungkapacitet på drygt 40 procent eller i nivå med en person på 105 år."