luktmolekyl

luktmolekylen

luktmolekyler

luktmolekylerna

Substantiv
sinnesorgan