lukta

luktar

luktade

luktat

lukta

Verb

Synonymer