lugn och ro

(-)(-)(-)
Substantivlugn och ro

Adverbial