luftlandsättningsbataljon

luftlandsättningsbataljonen

(-)(-)
Substantiv
militärväsen