luftkränkning

luftkränkningen

luftkränkningar

luftkränkningarna

Substantiv