luftkonditioneringsanläggning

luftkonditioneringsanläggningen

luftkonditioneringsanläggningar

luftkonditioneringsanläggningarna

Substantiv
teknik