lucre

Substantiv

Översättningar

Ordet lucre har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
  • Inom ekonomi
generell
slang
ekonomi

Ordet lucre inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till lucre

Ordet lucre inom slang

Synonymer till lucre

Ordet lucre inom ekonomi

Synonymer till lucre

Möjliga synonymer till lucre