lova

lovar

lovade

lovat

lova

Verb
ge någon ett löfte

Synonymer

sjöfart
vända ett fartyg mot vinden
  • Engelska
  • luff [ sjöfart ]lovande

Adjektiv
bildligt

Synonymer

lovande

Adverb