lott

lotten

lotter

lotterna

Substantiv

Synonymer