loska

loskar

loskade

loskat

loska

Verb
spotta mycket

Synonymer