longera

longerar

longerade

longerat

longera

Verb
häst
låta häst löpa längs med en lina