longe

Substantiv
hästlonge

longe

longes

longeing

Verb
häst
låta häst löpa längs med en lina