longe

longe
Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder longe inom häst ?

låta häst löpa längs med en lina

Möjliga synonymer till longe

longe

Substantiv

Översättningar

Svenska