logistics

Substantiv
inom handel flöde av varor för optimal överensstämmande med lagerhållning och orderhantering