locker

lockers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet locker har 2 betydelser

  • Inom politik
  • Inom sjöfart
politik
sjöfart

Vanligast betydelse av ordet locker inom politik

Översättningar

Svenska

Synonymer till locker

Möjliga synonymer till locker

Ordet locker inom sjöfart

Översättningar