locka

lockar

lockade

lockat

locka

Verb

Synonymer