lock

locket

lock

locken

Substantiv
lock
Ett lock är en del av en behållare och används som förslutningsanordning eller hölje, oftast genom att helt täcka öppningen till behållaren.
Lock har hittats i krukmakerier redan 3100 f.Kr
(f%C3%B6rslutning)
 • "konservburkens lock kan ha gått sönder"

Synonymer

lock
Dreadlocks, även dreads, är en frisyr baserad på hårets förmåga att tova sig.
Dreads har funnits sedan minst 3600 år sedan, då de avbildades i den Minoiska kulturen på Kreta, i nuvarande Grekland

Synonymer
lock

locks

Substantiv
Vanligast
lock
Visa bild Fotograf: Taylortbb
A fastener fitted to a door or drawer to keep it firmly closed

Synonymer

lock
hår

Synonymer

vapen
a mechanism that detonates the charge of a gun
 • Svenska
 • säkring [ militärväsen, vapen ]
lock
Visa bild Fotograf: Stan Shebs
section of canal that can be closed to control the water level; used to raise or lower vessels that pass through it
 • Svenska
 • sluss [ sjöfart ]

Synonymer

a device incorporated into the ignition switch to prevent the use of a vehicle by persons who do not have the key

Synonymer

any wrestling hold in which some part of the opponent's body is twisted or pressured

lock

lock

locks

locked

locked

locking

Verb
 • "She locked her jewels in the safe"
 • "The parents locked her daughter up for the weekend"
 • "They were locked in embrace"
fasten with a lock
 • "lock the bike to the fence"

Synonymer

become rigid or immoveable; of bones
 • "Don't lock your knees in this exercise"
hold in a locking position: "He locked his hands around her neck"

Synonymer

Synonymer

hold fast (in a certain state)
 • "He was locked in a laughing fit"