ljusna

ljusnar

ljusnade

ljusnat

ljusna

Verb

Synonymer