liv

livet

liv

liven

Substantiv
allmänt
existens
  • "Fördraget om Europeiska unionen stärker unionsmedborgarskapet och förbättrar ytterligare unionens demokratiska funktionssätt bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv... eur-lex.europa.eu"
  • "på liv och död"
  • "ta någons liv"
  • "han levde ett långt liv"

Synonymer

kläder biologi
livstycke
  • "hon bar en balklänning med ett välsittande liv"
  • Engelska
  • bodice Ungefär [ kläder ]

Synonymer

  • midja

    [ anatomi, kropp ]

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer