lita

[liːta]
litar
litade
litat
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet lita?

[liːta]

Hur böjs ordet lita på svenska?

Presens: litar
Preteritum: litade
Supinum: litat

Hur används ordet lita

 • "Trots flera uppföljningssamtal med mannen anses nu måttet var rågat och hans närmaste chefer gör gemensamt bedömningen att sjömannen inte går att lita på alls."
 • "– Nej, jag måste ju lita på de bedömningar som är gjorda."
 • "– Påsen skapar ett förtroende, att pojkarna kan lita på mig när jag säger att de klarar att ha den över huvudet."
 • "– Som chef måste jag lita på att mina medarbetare gör ett bra jobb och hanterar sina ärenden på ett korrekt sätt, samt att följa upp att detta sker."
 • "– Våra hyresgäster måste kunna lita på att vi inte springer runt och kollar vilka besökare de har."
 • "– Välsignelser är en del av det religiösa inslaget i kyrkan och det är inte acceptabelt, säger han och tillägger att han måste lita på att rektorerna ser till att lagen efterföljs"
 • "– Både det här och Brexit visar tydligt att det inte går att lita på opinionsinstituten."
 • "Hur ska vi kunna lita på att man inte ändrar sig igen, när vinden vänder nästa gång?"
 • "– Det är så med lagidrott, det gäller att börja lita på varandra och våga göra misstag, säger Johannes Jönsson, målvakt."
 • "Den som är politiker för Sverigedemokraterna ska det gå att lita på, oavsett vilken position i partiet man har, säger Björn T Nurhadi."
 • "Trots flera uppföljningssamtal med mannen anses nu måttet var rågat och hans närmaste chefer gör gemensamt bedömningen att sjömannen inte går att lita på alls."
 • "– Nej, jag måste ju lita på de bedömningar som är gjorda."
 • "– Påsen skapar ett förtroende, att pojkarna kan lita på mig när jag säger att de klarar att ha den över huvudet."
 • "– Som chef måste jag lita på att mina medarbetare gör ett bra jobb och hanterar sina ärenden på ett korrekt sätt, samt att följa upp att detta sker."
 • "– Våra hyresgäster måste kunna lita på att vi inte springer runt och kollar vilka besökare de har."
 • "– Välsignelser är en del av det religiösa inslaget i kyrkan och det är inte acceptabelt, säger han och tillägger att han måste lita på att rektorerna ser till att lagen efterföljs"
 • "– Både det här och Brexit visar tydligt att det inte går att lita på opinionsinstituten."
 • "Hur ska vi kunna lita på att man inte ändrar sig igen, när vinden vänder nästa gång?"
 • "– Det är så med lagidrott, det gäller att börja lita på varandra och våga göra misstag, säger Johannes Jönsson, målvakt."
 • "Den som är politiker för Sverigedemokraterna ska det gå att lita på, oavsett vilken position i partiet man har, säger Björn T Nurhadi."

Vad betyder lita inom generell ?

förtrösta, tro

Möjliga synonymer till lita

Diskussion om ordet lita