lineage

[ˈlɪn.i.ɪdʒ]
(-)(-)(-)
Substantiv

Hur uttalas ordet lineage?

[ˈlɪn.i.ɪdʒ]

Vad betyder lineage inom generell ?

härstamning

Relaterat till lineage

förlustelse

lineage

lineages
Substantiv

Översättningar

Vad betyder lineage inom medicin ?

the descendants of one individual