limpa

limpan

limpor

limporna

Substantiv
Vanligast mat

Synonymer

Mindre vanlig cykel
lång cykelsadel
Vanlig tobaksrökning
  • Engelska
  • carton [ tobaksrökning ]limpa

Substantiv
a rye bread made with molasses or brown sugar