limnetic

Adjektiv
miljövetenskap
sötvattens-
  • Svenska
  • limnisk [ miljövetenskap ]