limn

limn
limned
limned
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till limn

Ordet limn har 3 betydelser

  • Inom färg
  • Inom geografi
  • Inom generell
färg
geografi
generell

Ordet limn inom färg

Översättningar (inom färg)

Svenska

Möjliga synonymer till limn (inom färg)

Ordet limn inom geografi

Synonymer till limn (inom geografi)

Möjliga synonymer till limn (inom geografi)

Ordet limn inom generell

Synonymer till limn (inom generell)